Dodano 31-07-2020 o godz. 12:55

Co stanowi o atrakcyjności człowieka?

Atrakcyjność fizyczna definiowana jest przez psychologów na różne sposoby. Istnieje zbiór cech, które decydują o tym, jak dana osoba jest postrzegana w grupie społecznej. Jednocześnie, jest to subiektywny obraz drugiego człowieka.

Powszechna atrakcyjność

Kanony piękna zmieniają się co pewien czas. Obecnie wśród kobiet atrakcyjne są panie szczupłe, wysokie, o figurze modelki, zaś wśród panów mężczyźni silni, z których emanuje pewność siebie. Badania dowodzą, że ludzie wiedzą, jakie cechy powszechnie uważane są za atrakcyjne.

Co ciekawe, za „pięknych” uważani są ludzie zdrowi, o dobrej kondycji fizycznej i szczupłej sylwetce. Wśród cech przypisywanych osobom atrakcyjnym wymienia się również prawidłowe proporcje ciała, gładką cerę, lśniące włosy i przeciętną urodę. Psycholodzy wskazują, że podświadomie określamy takie osoby atrakcyjne, ponieważ są one zdolne do reprodukcji.

Trzy teorie doboru cech atrakcyjności

Teoria numer 1 - Psychologia ewolucyjna

Teoria ta wskazuje, że nasze zachowania i wybory partnerów kierowane są dobrem naturalnym. Upraszczając wywody naukowe, każdy z nas uznaje za atrakcyjną osobę, która z dużym prawdopodobieństwem pozwoli na reprodukcję. W ten sposób dobierają się w pary również zwierzęta. W toku ewolucji doszło wśród ludzi do dominacji doboru płciowego. Wygrywali najsilniejsi i to właśnie oni od wieków są uznawani przez ogół ludzi za najbardziej atrakcyjnych. Kobiety uznają za atrakcyjnych mężczyzn zadbanych, sprawnych fizycznie, którzy są w stanie zapewnić im potomstwo i dobre warunki do życia. Powinni być zaradni i silni. Z kolei mężczyźni wybierają kobiety, których wygląd może świadczyć o płodności, a więc o zaokrąglonej figurze, pełnych piersiach i biodrach.

Teoria numer 2 - Teoria strukturalno-społeczna

Od wieków istnieje podział ról wśród kobiet i mężczyzn. Tradycyjnie kobieta powinna wychowywać dzieci, a mężczyzna zapewniać rodzinie godny byt. Dlatego za atrakcyjne w opinii konserwatywnych panów będą uznawane kobiety o typowo kobiecej sylwetce, które mają matczyne instynkty, zaś w przypadku pań o atrakcyjności mężczyzny będzie świadczyła jego siła, pozycja społeczna czy zdecydowany charakter.

Teoria numer 3 - Socjalizacja kobiet i mężczyzn

Kultura konsumencka, ogólnie przyjmowane normy i zwyczaje, narzucają nam to, co powinniśmy uważać za atrakcyjne, choć nasze subiektywne odczucia mogą być w rzeczywistości zupełnie odmienne.